گالری

کنگره خواب، 1395
کنگره Roadshow، 1395
کنگره رادیولوژی، 1395
کنگره مدیریت، 1395
کنگره ایران هلث، 1395
کنگره INI، 1395
کنگره ICU، 1395
نمایشگاه کاردیووسکولار، 1395
بیمارستان لواسانی، 1395
بیمارستان لبافی‌نژاد، 1395
اطلاعات تماس
دفتر فروش و خدمات پشتیبانی:
ایران، تهران، میدان آرژانتین، خیابان احمد قصیر، برج بخارست، طبقه ۱ و ۶
۳۸ – ۸۸۳۸۲۸۲۰ (۲۱) ۹۸+
۸۸۳۸۲۸۳۹ (۲۱) ۹۸+
دفتر تجاری و مالی:
ایران، تهران، میدان آرژانتین، خیابان احمد قصیر، برج بخارست، طبقه ۱ و ۶
۸۸۸۴۵۹۸۹ (۲۱) ۹۸+ – ۸۸۸۳۵۲۳۸ (۲۱) ۹۸+